Къырымнынъ гурь сеси!

TOP 5

Мамет Хархара
Эдие
Дилявер Османов
Хаялымнынъ йыры
Алие Бекирова
Шенъ дюнья
Бекир Дедловский
Ай бар кетир
Асан Хайретдинов
Сенинъ козьлеринъ

Гость "Ватан Седасы"

Эльмара Мустафа

20.10.2021г.

Бугуньки мусафиримиз Къырым языджылар бирлигининъ азасы, шаире, «Миллет» телеканалында «Мирас» яйынынынъ алып барыджысы Эльмара Мустафа. VII «Интеллигентный сезон-2021»  халкъара эдебий - музыкаль фестивальде «Къырымтатар тилинде эдебият» номинациясында гран - при къазанды. 

Ватан Cедасы 99,5 FM - бу керчектен де, Къырымнынъ гурь сесидир!

Программы

Чалгъыджы Live

Чалгъыджы Live

Бизим тараф

Бизим тараф

Музыка эзгилери

Музыка эзгилери

Музыкалы куреш

Музыкалы куреш

Мероприятия и события

«Миллет менлиги» ярышы учь къысымдан ибарет:

«Миллет менлиги» ярышы учь къысымдан ибарет:

  1. Ярышта иштирак этмек ичюн талапларынъызны берюв
  2. trkmillet.ru сайтында иштиракчилер ичюн рей берюв
  3. Гъалиплернинъ сайлавы ве къыйметли бахшышларнен тантаналы мукяфатланувы.
    Ярышта иштирак этмек ичюн аризалар октябрь 14-ден ноябрьнинъ 1-джи кунюне къадар къабул этиле.

Ватан седасы

Бизим Youtube каналымызгъа къошулынъыз.