Къырымнынъ гурь сеси!

TOP 5

Мамет Хархара
Эдие
Дилявер Османов
Хаялымнынъ йыры
Алие Бекирова
Шенъ дюнья
Бекир Дедловский
Ай бар кетир
Асан Хайретдинов
Сенинъ козьлеринъ

Ватан иле уйле

Ватан иле уйле

Уйле вакътында чыкъкъан эгленджевий яйын бу куннинъ байрамлары, адиселери акъкъында тариф эте. Меракълы мусафирлер иле субет ве шенъ йырлар кунюнизнинъ экинджи ярысыны яраштыра. Гузель кейфлер, ярышлар ве куньделик аятта керекли олгъан файдалы тевиселер ве рубрикалар сизге мытлакъ керек олур. Эр иш куню саат 14-тен 16-гъа къадар Ватан седасы далгъасында Ватан иле уйле яйыныны къачырманъыз!

Подкасты